top of page

2n d'ESO

Aquesta matèria té com objectiu donar a l'alumne unes eines i uns coneixements per tal d'educar la seva sensibilitat visual i plàstica.

 

En aquest curs es treballen sis unitats: Procediments, tècniques, suports i materials (l’aquarel·la, les ceres, la duresa de la mina de grafit...); El punt, la línia i el pla (el puntillisme, el traç, la tinta plana...); La geometria (la construcció de polígons regulars, els polígons estrellats...); El color (els colors primaris pigment, el cercle cromàtic, la gamma freda i càlida...); Les textures (el collage, les textures plàstiques, el frottage...); i finalment, La Gestalt (la composició, el format, el punt de vista...).

 

 

 

 

bottom of page