top of page

Procediment gras Ceres- Klee

2n d'ESO

Els procediments grassos es dissolen en productes especials com l'essència de trementina, anomenada col·loquialment aiguarràs. Els materials més habituals són les pintures a l'oli i les ceres. En la pintura a l'oli, l'aglutinant és oli de llinosa i un cop seca és una pintura molt resistent i insoluble. En les ceres, el pigment està barrejat amb olis i ceres d'abella.

 

Nosaltres ens hem inspirat amb l'obra de Paul Klee per realitzar les següents làmines amb ceres. 

2015_1030BQ
bottom of page