top of page

La duresa del grafit

2n d'ESO

Els llapis de grafit estan graduats segons la seva duresa en tous, d'escriptura 

gairebé negra i adequada per ombrejar, i els durs, per treballs de línia suau i molt precisa. 

La lletra B (Black) indica una mina tova i la lletra H (Hard), una de dura.

 

Hem pogut comprovar aquestes característiques tot dibuixant diferents 

perspectives d'una maquineta.

Aquí tenim uns exemples ben reeixits!

bottom of page