top of page

El color

2n d'ESO

El color és una propietat perceptiva causada per la llum quan aquesta interacciona amb l'ull, el cervell i la nostra experiència. La percepció del color es veu altament influïda pels colors adjacents en l'escena visual. 

 

La proposta és pintar una mateixa imatge però utilitzant els colors d'una manera totalment arbitrària. Els resultats són molt personals!

 

bottom of page