top of page

4t d'ESO

 

Els alumnes un cop a 4t poden escollir itineraris, segons el que escullin podran triar entre cursar una introducció al dibuix tècnic o bé una introducció a la història de l'art.

 

 

Introducció al dibuix tècnic

 

 

Aquesta matèria té com objectiu introduir els alumnes en la representació de les formes i, amb els materials i les tècniques adequades, dominar un llenguatge gràfic que els permetrà utilitzar el dibuix tècnic per a activitats molt diverses: investigació, enginyeria, expressió artística o disseny, entre d’altres.

 

 

S’estudia geometria plana i es té una atenció especial als angles, tangències, polígons, arcs capaços, i altres elements fonamentals per dur a terme correctament dibuixos tècnics. Alhora s’introdueix els alumnes en els fonaments del sistema dièdric directe i la perspectiva axonomètrica.

 

Per concloure la matèria es parla de l'evolució històrica de l'arquitectura i del disseny, i es visualitzen imatges d'objectes i construccions arquitectòniques claus en la societat actual.

 

 

Introducció a la història de l'art

 

 

L’objectiu d’aquesta matèria és dotar a l’alumne d’una visió general de l’evolució de l’art dins de la nostra cultura.

 

La matèria es divideix en quatre unitats: L’art; art antic (art prehistòric, primeres civilitzacions, art clàssic: Grècia i Roma); art medieval (art bizantí, art islàmic i mudèjar, art preromànic, art romànic i art gòtic); i per últim, art modern (art renaixentista, art barroc i rococó).

 

A les classes s’expliquen els conceptes amb l’ajuda de presentacions en ppt i, alhora, els alumnes preparen algun tema i l'exposen davant dels companys. A més a més, de cada unitat els alumnes realitzen un qüestionari i un exercici més creatiu com ara una pintura, dibuix o escultura. 

 


 

 

 

 

bottom of page