top of page

Punt, línia i pla

2n d'ESO

El punt és l'element més simple. Per representar un punt només ens cal fer algun 

tipus de senyal o grafisme en la superfície del paper. 

 

El desplaçament d'un punt genera una línia. La línia com a element gràfic 

té un gruix i una longitud. 

 

El pla s'ha d'imaginar com a una superfície plana, il·limitada i sense gruix. 

Per poder representar el pla, cal delimitar-ne una part per mitjà de línies.

 

I tant el punt, la línia i el pla són recursos gràfics que poden definir l'estil 

d'un artista. Ho podeu comprovar vosaltres mateixos!

 

bottom of page