top of page

Els procediments secs

2n d'ESO

En els procediments en sec, el pigment és compactat amb l'ajut d'alguna substància

que li dóna més cohesió. 

 

El pastel, la sanguina, el carbonet, els llapis de colors, i els llapis de grafit 

són procediments en sec. 

 

Nosaltres hem comparat l'ús dels pastels amb els llapis de colors.

bottom of page