top of page

3r d'ESO

Aquesta matèria té com objectiu introduir els alumnes en la comprensió de l’art a partir de l’estudi d’artistes, moviments internacionals i estils més rellevants dels segles XIX i XX (l’impressionisme, el postimpressionisme, les primeres avantguardes, segones avantguardes i les tendències postmodernes). Es visualitzen imatges de les obres pictòriques i escultòriques més significatives i, a partir dels coneixements obtinguts, es proposen treballs a base de collage i dibuix artístic.

 

Alhora se’ls inicia en el coneixement dels sistemes de representació (acotat, dièdric, axonomètric i cònic) i es realitzen treballs específics sobre aquest tema que són la base del dibuix tècnic.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page